Act Now: BẠN CÓ THỂ LÀ SỰ – Ngôn Ngữ Tiếng Việt Vietnamese

BẠN CÓ THỂ LÀ SỰ THAY ĐỔI CẦN THIẾT

HÃY LÊN TIẾNG HÃY HÀNH ĐỘNG NGAY BÂY GIỜ

Nếu người quen, thân hoặc bạn bè của bạn có nguy cơ đang ở trong một mối quan hệ bao lực hoặc cưỡng bức, thì:

  • An toàn của bạn là ưu tiên
  • Không tham gia vào một cuộc chiến thể chất
  • Nói chuyện và thừa nhận tình hình
  • Tùy thuộc vào tình hình, yêu cầu người nếu anh / cô ấy không quan trọng
  • Lắng nghe và tin tưởng người sống sót
  • Nhấn mạnh sự an toàn của người sống sót
  • Hãy để người sống sót biết anh / cô ấy là không chịu trách nhiệm về tình trạng lạm dụng và không xứng đáng
  • Hỗ trợ và tôn trọng mọi quyết định
  • Bảo mật danh dự
  • Tài sản